Czy słyszeliście o – JONEXA 1? – posłuchajcie jakie są opinie

1
by on March 7, 2012 at 5:01 am

stawy

Zwykle okazyjnie pisze się na temat JONEXA 1 i w naszym odczuciu warto to zmienić. Pod spodem parę najważniejszych danych o tym produkcie, mamy nadzieję, że okażą się przydatne.
Uwaga: jonexa 1 możesz nabyć w każdej aptece.
Nieustający ból stawów jest często konsekwencją zwichnięcia czy też skręceń stawów. Czasami jednakowoż bóle stawów to sygnał rozwijającej się choroby. Mogą one sygnalizować nam, że mają miejsce zmiany zwyrodnieniowe. Włącza się wtenczas systematyczne zużywanie się stawu, co przejawia się właśnie bólami.
OpisJonexa – wyrob medyczny, jałowy, bezbarwny, apirogenny, wiskoelastyczny płyn o neutralnym pH oraz osmolalności zgodnej z płynem maziowym.
 
Dzialanie Jonexa może być metabolizowany w organizmie w sposób biologicznie podobny do metabolizmu hialuronianu. Hialuronian może być składnikiem płynu maziowego odpowiedzialnego za jego wiskoelastyczność. Własności mechaniczne (wiskoelastyczność) wyrobu Jonexa są podobne do własności płynu maziowego oraz lepsze niż własności niemodyfikowanych roztworów hialuronianu o porownywalnym stężeniu. Elastyczność (moduł zespolony G’) wyrobu Jonexa przy 5 Hz od 20 do 150 Pascali (Pa), a lepkość (η) od 30 do 100 Pascali sekund (Pas) mierzonych przy 1 s-1. Współczynnik elastyczności oraz lepkości płynu maziowego kolana u osób w wieku od 18 do 27 lat mierzony porównywalną metoda przy 2,5 Hz wynosi G’ = 117 Pa oraz G” = 45 Pa. Strzykawki napełnione wyrobem Jonexa są sterylizowane w wysokiej temperaturze.Wskazania
Stosowanie wyrobu Jonexa:

w celu okresowego zastąpienia oraz uzupelnienia płynu maziowego;

korzystne działanie u pacjentów we wszystkich stadiach dolegliwości stawów;

wyrób może być skuteczny u pacjentów, którzy aktywnie oraz regularnie używają stawu objętego schorzeniem;

uzyskuje efekt terapeutyczny poprzez wiskosuplementację – proces, w którym przywracany może być stan fizjologiczny oraz reologiczny zmienionych zapalnie tkanek stawu kolanowego.Wyrób Jonexa może być przeznaczony wyłącznie do podania dostawowego poprzez lekarza w leczeniu bólu związanego z zapaleniem stawu kolanowego. Wiskosuplementację wyrobem Jonexa prowadzi się w celu zmniejszenia bólu oraz dyskomfortu co umożliwia bardziej
intensywne ruchy stawu.

 
Przeciwwskazania

Nie wolno stosować wyrobu Jonexa u pacjentow ze znaną nadwrażliwością (uczuleniem) na produkty zawierające hialuronian (hialuronian sodu).

Nie wolno stosować wyrobu Jonexa w przypadku istniejącego zakażenia albo nasilonego stanu zapalnego stawu, ani u pacjentów z chorobą albo zakażeniem skórnym obejmujacym miejsce wstrzykniecia.

Nie wolno stosować wyrobu Jonexa w przypadku dużego wysięku wewnątrzstawowego przed podaniem wstrzyknięcia.

Nie wolno wstrzykiwać wyrobu Jonexa do stawu w przypadku stwierdzenia żylnego albo limfatycznego zastoju w leczonej kończynie

Ważne

Nie wolno równocześnie stosować środków dezynfekujących zawierających czwartorzędowe sole amonu do przygotowania skory, bo hialuronianmoże sie wytrącać w ich obecności.

Nie wolno podawać pozastawowo albo do tkanek maziowki oraz torebki stawowej.

Nie podawać donaczyniowo.

Środki ostrożności

Bezpieczeństwo stosowania oraz skuteczność wyrobu Jonexa w chorobach innych niż zapalenie stawukolanowegonie zostałoustalone.

Podobnie jak w przypadku innych inwazyjnych zabiegów dotyczących stawu, przed podaniem zaleca się pacjentowi unikanie wysiłku fizycznego oraz powrot do zwykłego trybu życia dopiero po kilku dniach.

Nie badano stosowania wyrobu Jonexa u kobiet w ciąży oraz dzieci oraz mlodzieży poniżej 18 roku życia.

Należy ściśle przestrzegać zasad aseptyki w czasie podawania wyrobu.

Nie podawać wyrobu Jonexa, skoro opakowanie może być otwarte albo uszkodzone. Zawartość strzykawki jest jalowa oraz sluży do jednorazowego użycia. Nie używać ponownie strzykawki oraz (lub) igły. Ponowne użycie trzykawek, igiel i (lub) wyrobu z używanej strzykawkimoże spowodować utratę jałowości, zanieczyszczenie wyrobu oraz (lub) zastosowanie niepelnego leczenia. Zawartość strzykawki należy zużyć niezwłoczniepo otwarciu opakowania. Należy wyrzucić niezużyty wyrób Jonexa. Nie należy ponownie sterylizować wyrobu Jonexa.

Dzialania niepożądane

W kontrolowanym badaniu klinicznym najczęściej zgłaszane działania niepożądane dotyczące kolana, występujace w początkowej fazie leczenia, które uznano za związane z badanym wyrobem i/lub zabiegiem, obejmowały ból stawu, sztywność stawu oraz obrzęk stawu.

Działania niepożądane umiejscowione w innych lokalizacjach (nie dotyczyly kolana), które uznano za związane z badanym wyrobem i/lub zabiegiem obejmowały kontuzję, zmiane odczuwanych smaków, ból glowy, podrażnienie skory, nudności oraz wymioty.

Dzialania niepożądane zgłaszane w fazie ponownego podania dotyczące kolana jak innych lokalizacji, mialy podobny charakter oraz czestość występowania do działań występujacych w początkowej fazie leczenia.

Profil bezpieczeństwa określony w początkowej fazie leczenia właściwego został potwierdzony w fazie ponownego podawania wyrobu wskazując nabrak zwiekszenia działań niepożądanych u pacjentów otrzymujących ponowne dawki wyrobu Jonexa.

Przechowywanie Zawartość każdej strzykawki może być sterylna oraz apirogenna. Wyrób Jonexa może być dostępny w szklanych strzykawkach o pojemności 5 ml zawierających okolo 4 ml hylastanu SGL-80. Wyrob Jonexa należy przechowywać w temperaturze od 2°C do 30°C
 
Stosowanie

Wstrzykiwać w temperaturze pokojowej.

Należy ściśle przestrzegać zasad aseptyki w czasie podawania wyrobu.

Podanie miejscowych oraz podskórnych środków znieczulających nie może być wymagane, ale lekarz może je stosować według własnego uznania.

Należy użyć igły o rozmiarach 18 – 20.

Przed wstrzyknięciem wyrobu Jonexa należy usunąć płyn maziowkowy albo wysięk.Delikatnie wykonać aspirację stawu.

Nie należy używać tej samej strzykawki do usuwania płynu maziówkowego oraz podania wyrobu Jonexa, ale należy użyć igły o takim samym rozmiarze 18-20.

Aby wyjać strzykawkę z wyrobem Jonexa z opakowania, należy ją trzymać za korpus, nie dotykając tłoka.

Należy ostrożnie zdjąć zatyczkę z zakończenia strzykawki z wyrobem Jonexa zachowując zasady aseptyki.

Aby zapewnić szczelność oraz zapobiec wyciekowi, podczas podawania należy bardzo dobrze zamocować igłe, jednocześnie mocno przytrzymujac złaczkę Luer.

Podczas nakładania igły albo zdejmowania jej osłony, nie należy nadmiernie dokręcać igły ani dociskać jej osłony, bo może to również spowodować zlamanie końcówki strzykawki.

Wyrób Jonexa należy podawać wyłącznie do maziówki.

Zalecane dawkowanieZalecany schemat dawkowania to również podanie dostawowe obejmujace jedno wstrzyknięcie (4ml) wyrobu Jonexa; albo dwa wstrzykniecia (każde 4 ml) wyrobu Jonexa w odstępie dwóch tygodni. Skoro objawy u pacjenta uzasadniaja to również działanie, taki schemat leczenia właściwego można powtorzyć po uplywie 6 miesięcy.Czas działaniaWykazano, że po jednym albo dwoch podaniach, działanie terapeutyczne wyrobu Jonexa może sie utrzymywać aż do 26 tygodni. Wykazano, że po ponownym leczeniu wyrobem Jonexa, działanie terapeutyczne może sie utrzymywać aż do 26 kolejnych tygodni. Leczenia właściwego wyrobem Jonexa posiada wplyw jedynie na staw, do którego może być podawany; nie wywołuje działania ogólnoustrojowego.
Sklad 1 ml wyrobu Jonexa zawiera:

Polimery hialuronianu (modyfikowane oraz niemodyfikowane) 10,5 ą 1 mg,

Sodu chlorek 8,5 mg,

Wodorofosforan dwusodowy siedmiowodny 2,2 mg,

Jednozasadowy fosforan sodowy jednowodny 0,26 mg,

Woda do wstrzykiwań q.s.

 
Wyrób medyczny Jonexa może być wytwarzany z hylastanu, sulfonu dwuwinylowego chemicznie usieciowanego żelu hialuronianu sodu (HA) oraz płynnego hialuronianu sodu.Jonexa może być mieszanina żelu hylastanu oraz płynu HA w stosunku żelu do płynu 80:20. Hialuronian sodu stosowany do przygotowania wyrobu Jonexa pochodzi z fermentacji bakteryjnej. Hialuronian (hialuronian sodu) może być naturalnym cukrem złożonym z grupy glikozamino-glikanow. Może być to również dlugolańcuchowy polimer zawierajacy powtarzające sie jednostki dwusacharydowe D-glukoronianu sodu oraz N-acetylo-D-glukozaminy zwiazane z ß-1,3 oraz ß-1,4 wiązaniami glikozydowymi. 1 ml wyrobu Jonexa zawiera 10,5 ą 1 mg polimerow hialuronianu (modyfikowanych oraz niemodyfikowanych), 8,5 mg chlorku sodu, 2,2 mg wodorofosforanu dwusodowego siedmiowodnego, 0,26mg dwuwodorofosforanu sodu jednowodnego, q.s. woda do wstrzykiwań. Troska o własne nasze stawy oraz nasze kości i mięśnie pomoże ci zachować ludzkie zdrowie w dalszym życiu. Im czynność mięśnia może być bardziej precyzyjna, .tym mniejsza liczba włókien mięśniowych przypada na jedną komórkę nerwowa. Zakończeniami czuciowymi sa natomiast wrzecionka nerwowo-mięśniowe albo wrzecionka nerwowo-ścięgnowe służace do odbioru czucia proprioceptywnego. Największym oraz najbardziej wydajnym mięśniem może być przepona. Może być to rownież duży mięsień, znajdujacy się poniżej pluc. Oddziela on płuca od pozostałych organów, znajdujacych się niżej. Przy skurczu przepony unosza się żebra, powiększają sie pluca, a do organizmu zostaje wprowadzone powietrze. Proces ów nazywamy wdechem. Przy rozkurczu przepony natomiast, powietrze opuszcza płuca, a te wówczas wracają do swojej naturalnej pozycji. Proces ów nazywamy wydechem.
Pomyśl o tym:
asequrella z tego źródła. Dbanie o ludzkie stawy pozwoli zapobiec delegliwościom reumatoidalnym. Nazwa osteoporoza może być zlepkiem slów: greckiego “osteon” – kość oraz lacińskiego “porus” oznaczającego otwór, dziure. Również polska nazwa – zrzeszotnienie nasze kości – oddaje istotę problemu. Podczas tej dolegliwości ubywa bowiem tkanki kostnej oraz zniszczona zostaje struktura kości. Gdybyśmy przekroili zdrową kość, w twardych ściankach zobaczylibyśmy gęsto utkaną gąbkę. W miarę postępu dolegliwości ścianki nasze kości staja się kruche, a jej wnętrze zaczyna przypominać porowaty pumeks. Z czasem puste przestrzenie w owym pumeksie powiększaja się, a porowata kość kruszy się oraz może być podatna na zlamania. Dlaczego? Otóż tkanka kostna cały czas się przebudowuje. W procesie tym biorą udział komórki kostne, m.in. osteoblasty oraz osteoklasty. Osteoklasty to także tzw. komórki żerne, które rozpuszczaja oraz usuwają elementy starej kości, a osteoblasty (komórki budulcowe) odpowiadają za odbudowę nowej tkanki. W dzieciństwie oraz okresie dorastania aktywniejsze sa osteoblasty, i dlatego nasze kości rosną. Po 40. roku życia dominują osteoklasty, i dlatego zmniejsza się masa kostna oraz nasze kości stają się słabsze.
——– Serdecznie dziękujemy za przeczytanie—–***–

in Uncategorized

, ,

Both comments and pings are currently closed.

1 Comment

  • Daniel

    14/08/2013

    Witam!

    3 m-ce temu zastosowałem jonexe w celu pomocy przy wyleczeniu lateralizacji rzepki – niestety ustał tylko ból i nic poza tym. Żadnej poprawy – dalej nie mogę czynnie uprawiać sportu:-( Może tenlek nie jest na tą chorobę ale lekarz zalecił tylko dlaczego zalecenia tak dużo kosztują hehe

Comments are closed.

Szukaj leku

Banner

Banner